VÄLKOMNA TILL OSS PÅ HALKFRITT!

Vi är ett företag som erbjuder halkbekämpning av alla tänkbara golvytor. Vi jobbar inom hela Norden. Vi kommer gärna ut och provbehandlar en del av den golvyta ni har problem med. Exempelvis klinker, natursten, betong, trä, metall och vinyl.

”ETT HALKSKYDDAT GOLV KOSTAR MINDRE ÄN EN SJUKSKRIVEN ANSTÄLLD”

Arbetsgivare är enligt lag (se arbetsmiljölagen. SFS nr. 1977:1160) skyldiga att bedöma risker som arbetstagare och andra (inklusive besökare, underentreprenörer och allmänhet) kan utsättas för i sitt arbete. Halk- och snubbelrisker skall vara bland de olycksrisker som undersöks. EU har fastställt en mängd direktiv som reglerar förebyggande arbete mot halk- och snubbelrisker. Dessa direktiv omfattar bland annat krav på arbetsgivaren att säkerhetsställa att golv på arbetsplatsen är stabila och halkfria.

Kontakta oss

Klicka här!

HALKFRITT- ETT STEG I RÄTT RIKTNING!

Share This