Halkfritt AB är ett Helsingborgs baserat företag grundat

2014 av Peter Ek.

Halkfritt arbetar för att halkydda  golvytor som i kontakt vid väta blir hala.  Vi vill bidra till en säkrare miljö, genom att minimera halk-och snubbelolyckor inom och utomhus. Vi vill förebygga risker genom att applicera en tunn yta av vår transperanta eller färganpassade halkskydd.  Det miljögodkända halkskyddet fungerar på alla typer av golv och ger en markant, långvarig ökning av friktion.

För att få ut högsta möjliga friktion, tvättar vi alltid ytorna på djupet med en hetvattens maskin som når 90°C och upp emot 220 bar. Vi använder oss av väl beprövade kemikalier som ger en permanat ökad friktion, genom att man etsar ner medlet i stenens porer, vilket i sin tur skapar en hög friktion i golvet när det kommer i kontakt med väta. Vår lösning är långvarig, kostnadseffektiv och speciellt anpassad för att minska halkriskerna som uppkommer i samband väta.

 

 REGLER INOM EU

Arbetsgivare är enligt lag (se arbetsmiljölagen. SFS nr. 1977:1160) skyldiga att bedöma risker som arbetstagare och andra (inklusive besökare, underentreprenörer och allmänhet) kan utsättas för i sitt arbete. Halk- och snubbelrisker skall vara bland de olycksrisker som undersöks.

EU har fastställt en mängd direktiv som reglerar förebyggande arbete mot halk- och snubbelrisker. Dessa direktiv omfattar bland annat krav på arbetsgivaren att säkerhetsställa att golv på arbetsplatsen är stabila och halkfria.


Vill du ha en offert?

Tveka inte att höra av dig till oss i formuläret nedan.

8 + 6 =

Share This