Liseberg, Hamnkrogen, Gondolen 2015

Halkfritt at Liseberg